Lääkäreille

Vihdoin mitattua, objektiivista tietoa Parkinson-potilaasi liikehäiriö-oireista

Parkinson’s KinetiGraph™ (PKG™) on Melbournen yliopistossa kehitetty seurantalaite Parkinsonin liikehäiriöoireiden mittaamiseen pitkältä aikajaksolta (7 päivää). Se pidetään potilaan ranteessa rannekellon tapaan ja laitteen kiihtyvyysanturit mittaavat jatkuvasti ranteen liikkeitä. Suojattu algoritmi tunnistaa bradykinesiaa, dyskinesiaa ja vapinaa kuvaavia signaaleja ja vertaa ne terveiltä kontrollihenkilöiltä saatuihin arvoihin. Lisäksi mitataan potilaan päiväaikaisia lepojaksoja päiväväsymyksen indikaattorina. Laite voi tietyissä tapauksissa myös tunnistaa impulssikontrollihäiriöön viittaavaa käyttäytymistä.

Parkinson-potilaan oireiden kokonaisvaltainen arviointi yksittäisellä vastaanottokäynnillä voi olla haastavaa ja perustuu perinteisesti potilaan ja lääkärin subjektiivisiin havaintoihin, tulkintoihin ja muistikuviin. Joskus voi olla vaikeaa saada potilaan kertomuksesta tarkkaa kuvaa oireiden laadusta ja vaihtelusta ja esim. vaikeuksia vapinan ja dyskinesian erottamisessa voivat vaikeuttaa tilanteen arviointia. Motoriset ja ei-motoriset tilanvaihtelut heikentävät potilaiden elämänlaatua huomattavasti, minkä takia niiden varhainen tunnistaminen on tärkeää. Mahalaukun hidastunut toimintaa voi vaikuttaa huomattavasti levodopan farmakokinetiikkaan mikä voi hankaloittaa tilanvaihteluiden hoitoa. Hankalissa tapauksissa joudutaan joskus turvautumaan kalliiseen tutkimusjaksoon vuodeosastolla tilanteen arvioimiseksi ja lääkehoidon muuttamiseksi.

Parkinsonranneke™ mittauksen avulla saadaan objektiivista tietoa potilaan oireiden vaikeusasteesta, ajallisesta vaihtelusta ja suhteesta levodopa-lääkkeenottoihin kotiolosuhteissa. Laitteeseen ohjelmoidaan levodopa-lääkityksen ajankohdat, jolloin voidaan seuranta levodopasta saatavaa vastetta. Esimerkiksi alkuvaiheen wearing-off ilmiöt ja dyskinesiat, joita potilas ei ole itse tiedostanut, tulevat liikerekisteröinnin avulla esille. Lisäksi pystytään arvioimaan levodopa-annoksen vasteen viive sekä lääkevaikutuksen voimakkuus ja kesto.


Miten seuranta tapahtuu?

Potilailla ja lääkäreillä on sivustollamme omat maksuttomat käytäjätilit. Sekä potilaat että lääkärit ilmoittavat missä terveydenhuollon yksikössä he asioivat / toimivat. Potilailla on mahdollisuus omilla sivuillaan ylläpitää ajankohtaista lääkitystietoaan, mikä siirtyy automaattisesti uusiin Parkinsonranneke™-tilauksiin. Tilauksen voi tehdä potilas itse tai lääkäri tekee tilauksen potilaalle. Tilauksen jälkeen voidaan suoraan tulostaa potilaalle esitäytetyn SV3-lomakkeen Kela-korvausta varten. Se onnistuu myöhemminkin omien tutkimusten sivulta.

Tilauksen jälkeen lähetämme potilaalle PKG™-laitteen postitse kotiin suunniteltuna ajankohtana ja se kiinnitetään siihen käteen, jossa on enemmän Parkinson-oireita. Rannekkeen mukana postitamme myös yksityiskohtaiset kuvalliset käyttöohjeet ja sivustollamme on katsottavissa opastusvideo. Ranneke mittaa 7 päivän ajan Parkinsonin taudin oireita. Jos potilas käyttää levodopa-lääkitystä, laitteeseen ohjelmoidaan ottoajat ja laite hälyttää, kun potilaan on aika ottaa lääkkeensä. Potilas kuittaa laitteeseen ottaneensa levodopa-lääkityksensä. Seurantajakson jälkeen potilas palauttaa rannekkeen postitse meille. Analysoimme laitteen keräämä tieto, jonka jälkeen neurologian erikoislääkäri kirjoittaa kattavan lausunnon tuloksista. Lausunnossa kuvataan tutkimuslöydökset ja se sisältää yhteenvedon tärkeimmistä havainnoista. Lausunnossa ei anneta hoitosuosituksia ja hoitovastuu pysyy aina potilaan hoitavalla lääkärillä. Neurologimme on konsultoitavissa potilasvalintaan ja tulosten tulkintaan liittyvissä kysymyksissä.

Keskeneräiset ja valmiit tutkimukset voidaan seurata ja katsella oman käyttäjätilin sivuilla ja myös ladata PDF-tiedostoina.


Kenelle ja milloin Parkinsonranneke™ tutkimusta kannattaa harkita?

Esimerkiksi:

 • Potilaille, joille on vaikea tunnistaa oireitaan tai kertoa niistä
 • Potilaille, joilla epäillään varhaisia tilanvaihteluita
 • Potilaille, joiden tilanvaihtelut saadaan huonosti hallintaan
 • Jos on epävarmuus tilanvaihteluiden ja lääkkeenoton yhteydestä
 • Potilasvalinnassa kajoaviin hoitoihin
 • Ennen ja jälkeen interventiota vasteen arvioimiseksi
 • Taudin alkuvaiheessa, jotta on referenssi myöhäisempiä rekisteröintejä varten

Parkinsonrannekkeen™ keskeisimmät hyödyt

 • Verrattuna vastaanottokäyntiin Parkinsonrannekkeen™ pitkä seurantajakso mahdollistaa kattavan analyysin potilaan Parkinson-oireista hänen omassa arjessaan.
 • Lääkärillä on käytettävissä objektiivista tietoa potilaan liikehäiriö-oireista, mikä on riippumatonta potilaan ja lääkärin henkilökohtaisista tulkinnoista.
 • Vastaanotolla säästyy aikaa, koska potilaan liikehäiriö-oireiden arviointi voidaan suorittaa etukäteen ja tulokset ovat silloin valmiina käytettävissä heti vastaanoton alussa. Niin vastaanotolla jää enemmän aikaa keskittyä Parkinsonin taudin kokonaisvaltaiseen hoitoon.
 • Lääkäreiden vaihtuminen haittaa vähemmän, kun on käytettävissä objektiivista tietoa potilaasta.
 • Optimaalinen hoitotasapaino parantaa elämänlaatua ja vähentää uusintakäyntien tarve.
 • Kalliiden osastotutkimusjaksojen tarve vähenee.
 • Parkinsonranneke™ voi toimia etähoidon tukena, jos potilaalle on vaikeaa käydä vastaanotolla henkilökohtaisesti.

Parkinsonrannekkeen™ käyttö on riskitön, helppo ja nopea

Tuomme Parkinson’s KinetiGraphin™ etäpalveluna jokaisen suomalaisen Parkinson potilaan ja lääkärin ulottuville. Parkinsonrannekkeen™ käyttöönotto ei vaadi sinulta tai yksiköltäsi investointeja, koulutusta tai omia resursseja. Päinvastoin, tavoitteemme on, että palvelumme ansiosta lääkärin ja yksikön resurssit säästyvät.

Parkinsonrannekkeen™ tilaaminen omalle potilaallesi onnistuu rekisteröinnin jälkeen hetkessä täyttämällä ja lähettämällä verkkolomake. Tarvitsemme tietoa potilaan Parkinson lääkityksestä annoksineen ja lääkkeenottoaikoineen PKG:n ohjelmointia varten. Sen jälkeen hoidamme kaiken ja saat meiltä rekisteröinnin jälkeen tutkimusraportin ja neurologin lausunto. Jos haluat mieluummin itse arvioida tutkimuksen tuloksia etkä tarvitse lausuntoa, ota meihin yhteyttä etukäteen.

Yksityislääkäri, muista täyttää ja antaa potilaalle SV3 lomake Kela-korvausta varten (tutkimuskoodi AX002)! Saat sen ladattua helposti tilauksen vahvistussivulta tai tutkimustesi listalta.


Tarjoamme Parkinsonranneke™ palvelumme myös julkisen sektorin toimijoille, tutkijoille ja lääketeollisuudelle

Jos edustat julkista terveydenhuoltoa ja haluaisit ottaa Parkinson’s KinetiGraphin™ käyttöön omassa yksikössäsi, ota meihin yhteyttä ja kerromme, miten se onnistuu. Toimi samalla tavalla, jos haluat käyttää Parkinson’s KinetiGraphia™ esim. tutkimuksessa Parkinson-oireiden mittaamiseen. Parkinsonrannekkeella™ se onnistuu kätevästi ja kustannustehokkaasti.

Software development services by Pineparks.com