Potilaille

Täsmällistä tietoa Parkinson-oireistasi 

Parkinson’s Kinetigraph™ (PKG™) teknologia perustuu Parkinson oireiden laajaan mittaukseen ja analyysiin. Ranneke kerää tietoa liikkeistäsi aivan tavallisessa arjessa ja suojattu analyysimenetelmä tunnistaa Parkinson-oireitasi kuvaavia signaaleja. Ranneke analysoi ainoastaan miten liikut eikä tietoa sijainnistasi kerätä. Mittauksesta saatavat tulokset antavat hoitavalle lääkärille paljon enemmän tietoa voinnistasi, kuin lyhyellä vastaanottokäynnillä on mahdollista havaita tai sinun itse muistaa kertoa oireistasi. Rannekeseurannan tulosten pohjalta on hyvä yhdessä oman lääkärin kanssa lähteä rakentamaan tarkasti juuri sinuun oireisiisi sopivaa hoitoa. Saamamme palautteen perusteella ranneketta käyttäneet Parkinsonia sairastavat asiakkaamme ovat kuvanneet saatuja tietoja tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi.


Miten seuranta tapahtuu?

Mittaus tapahtuu pitämällä ranneketta rannekellon tapaan kädessä viikon ajan ympäri vuorokauden. Lähetämme sinulle laitteen postitse kotiin suunniteltuna ajankohtana ja se kiinnitetään siihen käteen, jossa on enemmän oireita. Rannekkeen mukana postitamme myös yksityiskohtaiset kuvalliset käyttöohjeet. Ranneke mittaa 7 päivän ajan Parkinsonin taudin oireitasi kuten hidasliikkeisyyttä, vapinaa ja pakkoliikkeitä. Jos käytät levodopa-lääkitystä, rannekkeeseen ohjelmoidaan levodopa-lääkityksen ottoajat ja laite hälyttää, kun sinun on aika ottaa lääkkeesi. Kuittaat laitteeseen ottaneesi levodopa-lääkityksesi. Näin lääkäri voi arvioida miten, kuinka nopeasti ja kuinka pitkään levodopa vaikuttaa oireisiisi. Seurantajakson jälkeen palautat rannekkeen postitse meille. Analysoimme laitteen keräämä tieto oireistasi, jonka jälkeen neurologian erikoislääkäri kirjoittaa kattavan lausunnon tuloksista sinulle ja myös oman lääkärisi käyttöön.

Tämä video opastaa sinua PKG-Watchin käyttöön:

Joissakin tapauksissa saatamme lähettää yksinkertaisemman PKG Data loggerin, jonka käyttöön sinua opastetaan alla olevassa videossa:

https://www.youtube.com/watch?v=jcknmWXL2gU


Mitä konkreettista hyötyä Parkinsonranneke™ tutkimuksesta voisi olla minulle?

Tavoitteenamme on mitatulla tiedolla tukea lääkäriäsi löytämään sinulle mahdollisimman hyvä hoitotasapaino Parkinsonin tautisi kanssa. Rannekkeen tuomat tarkat tiedot esimerkiksi lääkkeiden tehosta tarkkoine kellonaikoineen mahdollistavat lääkityksen hienosäädön tarkasti annoksen ja ajankohdan suhteen. Ranneketta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi uutta lääkettä tai hoitomuotoa käyttöönotettaessa. Seuranta voidaan tehdä ennen ja jälkeen muutoksen, jolloin rekisteröinnillä saadaan selville muutoksesta saatu hyöty.

Parkinson-oireiden vaihtelut suhteessa lääkkeenottoon, nk. tilanvaihtelut, vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun. Sen takia tilanvaihteluiden varhainen toteaminen ja tehokas hoito ovat tärkeitä tekijöitä Parkinson-potilaan hyvän elämänlaadun ylläpitämisessä. Pakkoliikkeet jäävät usein alkuvaiheessa huomaamatta. Niiden erottaminen vapinasta voi olla joillekin potilaille vaikeaa ja virhetulkinnat saattavat johtaa epäasianmukaisiin lääkemuutoksiin. Rannekkeen avulla alkuvaiheen tilanvaihtelut tulevat ilmi ja pakkoliikkeet sekä vapina mitataan erikseen joten näitä voidaan ottaa huomioon hoitoa suunnitellessa. Osalla Parkinsonia sairastavista on myös haasteita tunnistaa omia oireitaan. Tällöin rekisteröinnistä saadaan korvaamattoman arvokasta tietoa. Vaikka tautisi olisi vasta alkuvaiheessa, niin rannekeseurannalla saadaan taudistasi ja oireistasi tarkkaa tietoa, jota voit käydä oman hoitavan lääkärin kanssa läpi. Tulokset voivat toimia vertailupohjana, kun jatkossa halutaan arvioida oireiden kehittymistä uudella tutkimuksella.

Parkinsonranneke™ rekisteröinti voi olla hyödyllinen esim., jos

• haluat mitattua tietoa Parkinson-oireistasi, jota voit käyttää lääkärisi kanssa hoitosi suunnittelussa ja seurannassa.

• sinulle on vaikea tunnistaa, tulkita tai selittää Parkinson-oireitasi.

• sinulla ja lääkärilläsi on eri käsitykset Parkinson-oireistasi. 

• kärsit tilanvaihteluista, joita on vaikea saada hallintaan.


Miten voin saada itselleni Parkinsonranneke™ tutkimuksen?

Voit tilata Parkinsonranneke™ tutkimuksen itsellesi verkkosivujemme kautta tai puhelimitse.

Rekisteröit uudeksi käyttäjäksi tai kirjaudut sisään jo olemassa olevalle käyttäjätilillesi. Rekisteröinti on maksuton. Käyttäjätililläsi voi valita tai lisätä ne terveydenhuollon yksiköt, joissa Parkinsonin tautiasi hoidetaan. Voit myös ylläpitää ajankohtaista lääkitystäsi, jotta se siirtyy helposti seuraavaan tilaukseen. Omilla sivuillasi voit tilata helposti Parkinsonranneke-rekisteröinnin™ ja seurata missä vaiheessa tilauksesi on. Tutkimuksen jälkeen voit katsella ja ladata aiempia tutkimustuloksiasi.

Muistathan, että tilauksen yhteydessä tarvitsemme hoitavan lääkärisi yhteystiedot, jotta hän saa myös tutkimustuloksesi. Myös lääkärisi voi katsella ja ladata tutkimustuloksiasi, kun annat hänen toimipaikalle katseluoikeudet.

Tilauslomakkeessa kysytään tarkasti käyttämiäsi Parkinson lääkkeitä ja lääkkeenottoaikoja.

Useimmat yksityiset sairauskuluvakuutukset korvaavat Parkinsonranneke™-tutkimuksen kuluja. Korvauksen edellytys on yleensä lääkärin täyttämä ja allekirjoittama SV3 lomake (tutkimuskoodi AX002). Voit ladata esitäytetyn lomakkeen tulostettavaksi heti tilauksen jälkeen ja myöhemminkin tutkimustesi listalta.

Software development services by Pineparks.com